השימוש בעוגני קרקע מאפשר חפירה לעומק רב מאוד תוך שימוש בקירות סלארי או כל סוג אחר של קיר דיפון.

העוגנים מורכבים מכבלי פלדה או ממוטות פלדה והם מוכנסים לתוך חור הקידוח שאותו ביצע מכונת קידוח יעודית.

לאחר מכן מזרימים דייס בלחץ גבוה לתוך הקדח , דורכים לעומס הדריכה שנקבע ומאפשרים מעבר כוחות אופקיים על מנת לתמוך את קירות הדיפון.

בסוף הביצוע , אם הקירות והעוגנים הם קבועים , ניתן לבצע חיפוי לקיר ע"י התזה או חיפוי אבנים.

חברתנו מבצעת עוגני קרקע זמניים וקבועים לתמיכת קירות סלארי וקירות שיגומים.